We are back with a brand new concert: ‘Winter is coming’! Tickets now available!

We zijn terug met een gloednieuw concert: ‘Winter is coming’! Kaartjes nu verkrijbaar!

Pricing

Students & children: €7,- (student ID required, children under 16)
Standard: €10,-
Studenten & kinderen: €7,- (student ID nodig, kinderen onder 16)
Standaard: €10,-

Date, time & location

Saturday 28th of January / zaterdag 28 januari
8 pm / 20 uur
O.L.V. Lourdeskerk (Groene Loper), Maastricht

Return Policy

Please be aware that we cannot refund purchased tickets. We ask for your understanding.
Het is voor ons niet mogelijk om reeds betaalde tickets te restitueren. We vragen uw begrip hiervoor.

Sponsored by: